RePost – це вільний простір, який утримується за рахунок внесків небайдужих інвесторів

RePost –  це простір, який збирає разом активних, креативних, ініціативних місцевих мешканців різного віку та роду діяльності для  обговорення важливих перетворень в місті

RePost – це платформа для спілкування та подальшої взаємодії. 

RePost – це територія ефективної комунікації та конструктивного діалогу, творчого розвитку та самореалізації особистості

Візія (Ким ми хочемо бути?)

RePost – вільний простір креативних ідей, відкритого спілкування та активних дій.

Місія (Для чого ми існуємо, що ми робимо для кого і яким чином?)

Місія : об’єднувати зусилля і працювати на досягнення спільних цілей на основі взаємної довіри та доброчесності, створювати можливості для розвитку кожної особистості і громади в цілому.

Цінності:

Аполітичність: ми не проводимо політичних подій та не згадуємо своє членство в спільноті під час політичної діяльності. Політики можуть бути інвестор_ками спільноти, але не можуть використовувати цей статус в своїй агітації.

Секулярність: ми не проводимо релігійних подій та не згадуємо своє членство в спільноті під час релігійної діяльності. Члени/членкині релігійних спільнот можуть бути інвестор_ками спільноти, але не можуть використовувати цей статус в своїй агітації.

Локальність: цей проект працює на розвиток Добропільської ОТГ та людей що проживають в цій громаді. Рішення про переїзд простору в інші міста чи перенесення діяльності проекту в інші ОТГ не розглядається.

Емпатія і довіра: слухати і чути, поважати кожного, розуміти та підтримувати інших

Чесність і прозорість: повна прозорість мотивів, відкритість дій, чесний звіт про результати перед нашим партнерам, доброчинцям і мешканцями громади

Відданість і відповідальність: орієнтуємося на ціль та результат, тримаємо обіцянки, діємо командою, використовуючи знання й уміння кожного, поважаємо індивідуальну незалежність розділяємо колективну і взаємну відповідальність за результати спільної діяльності.

Безперервний розвиток: ми постійно навчаємося, обмінюємося досвідом та створюємо середовище зростання для кожного в команді.

Поділитися